Vabilo na volilni in občni zbor

Priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji vabi na 27. volilni občni zbor članov Društva, ki bo v soboto, 22. decembra 2018, ob 10. uri v Viteški dvorani  Oddelka za zootehniko – na Rodici (Groblje 3, Domžale).

Close Menu