Pomurske mlekarne dobile novega lastnika

Delavska hranilnica oziroma njena odvisna družbe DH-Storitve je za kupca 60,62-odstotnega lastniškega deleža v družbi Pomurske mlekarne izbrala družbo RRC, avstralskega poslovneža slovenskih korenin Anthonyja Tomažina. Hranilnica je v lastništvo mlekarn vstopila še v času prisilne poravnave in jo rešila pred stečajem. Postopek prodaje je začela v začetku tega leta, na koncu pa je kot najboljšega ponudnika izbrala družbo RRC. Tomažinu pa v Sloveniji to ni prvi posel, saj je njegova družba tudi Žičnice Vogel, in dva lokala v središču Ljubljane.

V Delavski hranilnici so v zadnjih letih aktivno sodelovali pri reševanju poslovnih in finančnih težav Pomurskih mlekarn in tudi finančno podpirali njeno poslovanje. Kot finančna ustanova pa so želeli poiskati odgovornega lastnika, ki bi poskrbel za prihodnje uspešno poslovanje. Po mnenju predstavnikov banke je izbrana družba RRC kupec, ki podpira sprejeto vizijo in aktualne razvojne usmeritve Pomurskih mlekarn. Ob nakupu deleža so se namreč zavezali k razvoju mlekarn ter zagotavljanju nadaljnje rasti in finančne stabilnosti. Zadržati nameravajo obstoječe število zaposlenih, hkrati pa načrtuje pa tudi dodatna vlaganja v posodobitev proizvodnje. Slednja bo na zdajšnje razmere nujno potrebno. Bistvenega pomena pa je tudi to, da bodo posodobili in osvežili paleto izdelkov ter povečali ugled lastne blagovne znamke.

Close Menu