PELETI IN PESNI REZANCI Z MELASO

Za ceno pokličite 01 721 88 41

AGRANA proizvaja pelete pesnih rezancev z melaso in brez nje. Pesni rezanci z melaso se pred sušenjem pomešajo z melaso sladkorne pese in se nato oblikujejo v pelete.

Sladkor v melasi je snovno vezan in zato tudi ni neposredno razpoložljiv v kristalni obliki. V takšni obliki se sladkor še posebno dobro izkoristi in prebavi. Za kopitarje in svinje predstavlja dodaten vir lahko dostopne energije. Tudi v vampu prežvekovalcev se hitro izkoristi.

PRODAJA

GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a

1230 Domžale

01 721 88 41

AGRANina proizvodnja krme je certificirana na podlagi ISO 9001:2008. Slednji zagotavlja optimalen potek proizvodnje ter izpolnjuje najvišje kriterije kakovosti.

Peleti pesnih rezancev z melaso so še dodatno certificirani po GMP+ B2 (PDV).

V skladu z osnovno vizijo »‘‘hrana‘‘ za hrano« AGRANA za zagotavljanje kakovosti svojih izdelkov uporablja podobne prijeme kot živilska industrija.

NAJBOLJŠE PREHRANSKE LASTNOSTI

Govedo/krave molznice

Pesni rezanci vsebujejo visok in še posebej za prežvekovalce lahko prebavljiv delež vlaknin. Le-ta je po večini sestavljen iz celuloze, hemiceluloze in pektina ter se v primerjavi s škrobom in sladkorjem nenehno presnavlja. Mikroorganizmi v vampu skoraj povsem prebavijo hranljive snovi ter jih postopoma spremenijo v ocetno kislino. Ocetna kislina, osnova maščobne sinteze, bremeni goveji vamp dosti manj kot večja količina mlečne kisline, ki nastane ob prebavi škroba.

Peleti pesnih rezancev z melaso so še posebej v rejah z velikimi travnimi površinami namenjeni izravnavi prehrane pri krmljenju goveda in zagotavljajo uravnoteženo energijsko dopolnitev k z beljakovinami bogati, travi silaži. Peleti pesnih rezancev z melaso so prav tako idealen prehrambeni dodatek za visoko proizvodno govedo.

Prašiči

Zgoščevanje peletov pesnih rezancev z melaso je velikega pomena tudi pri monogastričnih živalih (prašičih, konjih), saj se prebava vlaknin pri njih prične šele v debelem črevesu. Pri brejih svinjah pesni rezanci z melaso povzročijo občutek sitosti in tako pripomorejo k umiritvi živali in manjši zamaščenosti.

Pri testiranju krmila so ugotovili, da krma posledično izboljša tudi kvaliteto mesa, saj je le-to vsebovalo manj holesterola.

Pomemben je tudi podatek, da se ob redni uporabi pesnih rezancev z melaso močno zmanjša delež amonijevega dušika v hlevskem gnoju.

Ovce

Peleti pesnih rezancev z melaso so pri ovcah primerni za izravnavo krmnih obrokov in kot dopolnilo k osnovni krmi. Predvsem v času paše oziroma pri slabi kvaliteti osnovne krme, zagotavljajo uravnoteženo oskrbo s hranilnimi snovmi.

Konji

Pri krmi konjev so peleti pesnih rezancev z melaso izjemno priljubljen, tek zbujajoč, pester dodatek k krmilu ter dragocen vir energije.

Da bi se izognili morebitni zamašitvi žrela živali, se morajo peleti pred krmljenjem več ur namakati v vodi.

SESTAVA IZDELKA*)

*) Navedene vrednosti so neobvezujoč kazalnik, ki se lahko spremeni ob nihanju

kvalitete uporabljenih surovin.

**) Pesni rezanci – peleti

***) Pesni rezanci z melaso – peleti

Close Menu