FIBER-G 21

Fiber-G 21 je novo, zelo kakovostno krmilo iz Agrane, ki nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji škroba iz pšenice.

 Uporaba

Fiber-G 21 je krmilo, idealno za izravnavanje krmnega obroka pri prežvekovalcih, prašičih, perutnini, v manjšem deležu pa tudi kot komponenta v proizvodnji hrane za male živali.

Vključevanje Fiber-G 21 v krmni obrok izboljšuje delovanje vampa in tako preprečuje acidoze. Njegovo dodajanje v krmni obrok je zaradi njegove kvalitete in ugodne cene, torej tudi zelo gospodarno.

Njegove prednosti so:

– da je dopolnilno krmilo, ki vsebuje vsaj 20 % surovih beljakovin;

– da je krma, bogata z vlaknino, ki uravnava presnovo;

– da je brez gensko spremenjenih organizmov,

– da je stalna in stroga kontrola vsebnosti mikotoksinov,

– da dobro prenaša skladiščenje,

– da je možna neprekinjena doba celo leto,

– da je uporaba preprosta, ker je v obliki peletov.

Možno ga je naročiti po telefonu 01 721 88 41, v prodaji pa bo od novembra 2019 dalje. Po telefonu je mogoče pridobiti še več informacija o novem krmilu, kot tudi količinah in ceni.

Close Menu