DDGS ali Actiprot?

Beljakovinske krmne komponente dodajamo molznicam, ker jih  v osnovni voluminozni krmi največkrat primanjkuje. Z dodajanjem beljakovin se poveča količina mleka, kakor tudi delež beljakovin v mleku, zaradi česar je dodajanje beljakovinskega dodatka za uspešnega rejca pravzaprav nujno. Za izbiro ustreznega beljakovinskega dodatka je najpomembnejše kolikšen je delež beljakovin, ki jih izdelek vsebuje in tudi  delež beljakovin, ki jih žival lahko izkoristi. Zelo pomemben podatek pri odločitvi pa je tudi ješčnost beljakovinskega dodatka. Ob tem pa moramo biti pozorni tudi na ceno, ki jo beljakovine dosegajo.

Na terenu so se  začeli pojavljati  različni DDGS proizvodi, ki so rejcem predstavljeni  kot Actiprot, katerega  se ga da  ekskluzivno dobiti  samo pri Govedorejskem poslovnem združenju.  Tako so začeli  rejci vse koruzne DDGS proizvode enačiti z Actiprotom, zaradi česar  sem se odločila da na kratko predstavim  beljakovinski dodatek Actiprot in pojasnim določene razlike v primerjavi z koruznimi DDGS proizvodi.

Actiprot je soproizvod v tovarni bio etanola v Pisschlsdorfu (Spodnja Avstrija), kjer se predeluje predvsem zrnje, koruza in sirup sladkorne pese. Proizvaja se iz pšenice in koruze v razmerju  50:50. Actiprot ni izdelan iz gensko spremenjenih surovin in ima tudi ustrezne certifikate.  Vsebnost surovih beljakovin v Actiprotu je minimalno 330 g na kilogram suhe snovi, od tega je minimalno 277 g presnovljivih beljakovin. Delež UDP znaša 45%, kar pomeni, da se tolikšen delež beljakovin  ne presnovi  v vampu, temveč  v črevesju,zaradi česar prihaja do večjega izkoristka beljakovin. RNB (ruminalna bilanca dušika) je višja, kar s pridom izkoristimo v krmnih obrokih, ki jim primanjkuje beljakovin,  pa tudi delež surovih vlaknin je višji. V Actiprotu se redno spremlja vrednost mikotoksinov.  Ješčnost proizvoda  je zelo dobra. Actiprot uporablja veliko najboljših rejcev v Sloveniji in predvsem v Avstriji, kar nakazuje na to, da je res kvaliteten proizvod. V Govedorejskem poslovnem združenju je za krmni dodatek Actiprot na voljo ustrezna deklaracija, ki je rejcem kadar koli dostopna. Krmni obroki se tako zlahka izračunajo, saj imajo rejci na razpolago vse  informacije, ki jih zanimajo. Na razpolago imamo tudi računalniški program, ki omogoča, da vam  izračunamo optimalen krmni obrok, česar pa brez ustreznih deklaracij ni mogoče.

Koruzni DDGS (destilers drierd grain with solubles) oziroma koruzni ali žitni gluteni (žitne oz. koruzne tropine). To so ostanki pri alkoholni destilaciji, ki se posušijo in očistijo. Največ DDGS-ovih beljakovinskih proizvodov se pridela prav v Ameriki, kjer je na svetu največ koruze in sicer okrog 30 miljonov ton letno. Koruzni DDGS proizvodi vsebujejo manj surovih beljakovin, manj presnovljivih beljakovin, višji je UDP, manjša je RNB, nižji je delež vlaknin, kar pa vemo da ni zaželeno pri krmnih obrokih kjer vlaknine primanjkuje. Pri teh izdelkih, ki se pojavljajo v Sloveniji velikokrat ni ustrezne deklaracije, prodajajo se brez ustreznih certifikatov za gensko nespremenjenost, izdelki pa običajno niso spremljani glede na vrednost mikotoksinov. Glede na navedeno bi morali biti ti beljakovinski dodatki cenovno bistveno ugodnejši, vendar se cenovno ne razlikujejo bistveno od Actiprota.

Rejcem tako svetujem, da se pred nakupom beljakovinskega dodatka pozanimajo, kaj dejansko kupujejo, kaj kupljen izdelek vsebuje in preverijo, če ima izdelek ustrezne certifikate in deklaracijo,  da se ne bodo ušteli in kupili »mačka v žaklju«.

Close Menu