17. občni zbor GPZ

Govedorejsko poslovno združenje Vas vabi na 17. občni zbor  GPZ z.o.o., ki bo v ponedeljek, 22. 3. 2021 ob 19. uri, preko spletne aplikacije ZOOM

Predlog dnevnega reda:

1.         Odprtje občnega zbora

2.         Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija)

3.         Pregled zapisnika 16. občnega zbora GPZ z.o.o.

4.         Poročilo upravnega odbora za leto 2020

5.         Poročilo nadzornega odbora za leto 2020

6.         Poslovno in finančno poročilo za leto 2020

7.         Načrt dela za leto 2021

8.         Povezovanje GPZ z.o.o. z drugimi subjekti na področju odkupa mleka in oskrbe s kmetijskimi repromateriali

9.         Poročilo verifikacijske komisije

10.       Razprava in sprejem sklepov

11.       Predlogi, sugestije in mnenja članov

12.       Razno-aktualna problematika

V skladu z zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora, zato Občni zbor sklicujemo za 19. uro, v primeru nesklepčnosti se do dejansko pričel ob 20. uri. Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od ponedeljka, 15.3.2021 dalje na sedežu zadruge.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na občnem zboru GPZ z.o.o. najavite po elektronski pošti na info@gpz.si ali po telefonu na 01 721 88 41. Vsem prijavljenim bomo na elektronski naslov poslali povezavo do sobe na ZOOM. Prijave so možne do ponedeljka, 22.3. 2021, do 19. ure. Kasneje to ne bo več mogoče.

Close Menu