16. občni zbor GPZ

Vsi člani ste vabljeni na 16. občni zbor  GPZ z.o.o., ki bo v sredo, 4.3.2020 ob 9.30 uri

na kmetiji Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec

Predlog dnevnega reda:

1.         Odprtje občnega zbora

2.         Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija)

3.         Pregled zapisnika 15. občnega zbora GPZ z.o.o.

4.         Poročilo upravnega odbora za leto 2019

5.         Poročilo nadzornega odbora za leto 2019

6.         Poslovno in finančno poročilo za leto 2019

7.         Načrt dela za leto 2020

8.         Poročilo verifikacijske komisije

9.         Razprava in sprejem sklepov

10.       Predlogi, sugestije in mnenja članov

11.       Razno-aktualna problematika

V skladu z zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora. Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od srede, 26.2.2020 dalje na sedežu zadruge.

Close Menu