Program načrtnega parjenja

Izbira ustreznega bika za osemenitev krave je pomembna za doseganje načrtovanega genetskega napredka v čredi, za popravljanje slabosti posamezne plemenice in za preprečevanje parjenja v sorodu.
Vse, kar mora rejec storiti, je, da posreduje podatke o poreklu aktivnih živali na kmetiji ter na podlagi želenega rejskega cilja izbere individualni rejski indeks, ki ga nato program uporablja kot izhodišče pri izboru želenih bikov. Določanje indeksa je enostavno in hitro. Iz nabora indeksov telesnih, mlečnih in funkcionalnih lastnosti izberemo po pomembnosti tiste, ki bi jih želeli v svoji čredi izboljšati.
Za več informacij: 041 444 520 (Urška)

 

Close Menu