Zdravo tele je osnova dobre vzreje

O tem, kaj je dobro za teleta in rejce zapisala Anita Breznik, ŽIPO Lenart d.o.o.o

Cilj vzreje telet so zdrava teleta z dobro razvitimi predželodci. To pa dosežemo z ustrezno prehrano že od prvih dni po rojstvu. Takšna prehrana zagotavlja, da se bo tele normalno razvijalo in ne bo prišlo do pojava drisk ali drugih nevšečnosti. Le zdrava teleta nam zagotavljajo dobre rezultate vzreje.

Pomembno je, da tele prvih nekaj ur po porodu prejme mlezivo oziroma kolostrum. Kolostrum mora biti kakovosten, vendar ga morajo teleta popiti v dovolj velikih količinah. Poleg mleziva pa je pomemben tudi starter, kar nekateri rejci nemalokrat spregledajo. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na svežo pitno vodo, ki jo morajo imeti teleta po petem dnevu starosti ves čas na voljo (ad libitum).

Dodajanje starterja

Dokrmljevanje telet s starterjem je pomembno, saj kravje mleko ali mlečni nadomestek v prvem mesecu pokrijeta 96% potreb za rast telet, v tretjem mesecu pa le še 60%. Za razvoj predželodcev je pomembna tudi močna krma, ki vpliva na razvoj vampovih resic. Le resice vampa, ki so dobro razvite in dolge omogočajo kakovostno izkoriščanje krme.

Starter lahko teletom ponudimo od četrtega dne po telitvi. Sestavljen mora biti iz zelo okusnih krmnih komponent in vsebovati dovolj hranil, da pokrije potrebe telet. V prvih dveh tednih po rojstvu bodo teleta starter zgolj ovohavala in grizljala. Ostanek, ki ga ne pojedo, moramo dnevno odstranjevati in jim pokladati vedno svežega. Vnos starterja se poveča pri treh do štirih tednih starosti.

Popolna krmna mešanica za teleta

Kakovosten starter vsebuje vse potrebne beljakovine, minerale, vitamine in voluminozno krmo, hkrati pa mora biti živalim okusen. Takemu, ki ima naštete lastnosti, pravimo popolna krmna mešanica (TMR). Visokokakovosten starter pomaga teletom, da iz monogastričnih živali postanejo prežvekovalci, ki lahko izkoriščajo voluminozno krmo in zrnje. Pomembno je, da starter vsebuje primerno voluminozno krmo in nekaj celega zrnja, ki dodatno pripomoreta pri razvoju vampa.

Tele lahko odstavimo od mleka, ko tri dni zapored poje dnevno 0,68 do 0,90 kg starterja. Tako teleta ne odstavljamo na podlagi starosti, ampak na podlagi njegove konzumacije. Krmimo ga še 2-3 tedne po odstavitvi, nato preidemo na drug obrok. Vnosa popolnega starterja teletom ne smemo omejevati, saj s tem omejujemo tudi vnos voluminozne krme.

Voluminozna krma v starterju

Ko teleta pijejo mleko (pred odstavitvijo), potrebujejo voluminozno krmo v obroku. Priporoča se, da jo teletom ponudimo že prvi teden po rojstvu. Cilj dodajanja voluminozne krme ni zagotoviti hranila, ampak spodbuditi draženje resic, ki so pomembne pri razvoju vampa, kar zagotavlja fizikalno učinkovita vlaknina v krmni mešanici. Čeprav na začetku teleta ne pojedo veliko voluminozne krme, je njeno vključevanje pomembno, da se nanjo navadijo, preden postane pomemben del njihove prehrane.

Teleta že od začetka iščejo voluminozno krmo v krmnem obroku, da pokrijejo svoje potrebe. To je tudi razlog, da jedo steljo (slamo, žagovino), vendar je ta onesnažena z iztrebki živali (fecesom) in bakterijami, za katere si ne želimo, da pridejo v vamp še nerazvitih prežvekovalcev in povzročajo diarejo.

Zaradi tega je pomembno, da teletom že prve dni po telitvi ponudimo voluminozno krmo. Najbolje je, če je ta homogena in v ustreznem razmerju vmešana že v starterju.

Narezana in odprašena slama

Voluminozna krma naj bo manj kakovostno seno ali slama. Z odstavitvijo telet bo v obroku še vedno manj kot 10% voluminozne krme, tako da krmljenje visokokakovostne krme nima nekih posebnih pozitivnih vplivov. Teleta na začetku pojedo več mleka in manj starterja, tako da dodajanje majhne količine voluminozne krme spodbuja razvoj vampa.

Tudi za prehrano telet po odstavitvi se izmed voluminozne krme najbolj priporoča slama. Voluminozna krma ne predstavlja dovolj velikega deleža krmnega obroka, da bi imela njena kakovost pomemben vpliv na teleta. Velikokrat v obroke vključujemo lucerno, ki ima veliko hranilnih snovi, zaradi česar teleta pojedo manj voluminozne krme, kot bi, če bi krmili slamo, kar vpliva negativno na razvoj. Izogibati se moramo tudi plesnivi ali prašni slami. Slama v TMR naj bo narezana na optimalno dolžino, odprašena (odstranjeno blato, prah in drugi delci) in drobljena.

Narezano voluminozno krmo teleta jedo lažje in je pojedo več, poveča se površina, pomaga pa tudi pri prebavi. Daljša voluminozna krma upočasni in zmanjša ješčnost telet, ko bi konzumacija morala biti največja. Poleg tega je težja za prebavo razvijajočega se vampa, povzroča pa tudi prebiranje živali. Prebiranje se odraža v neuravnoteženem vnosu hranil in zmanjšanju hranilne vrednosti obroka. Ko živali porabijo več časa za prebiranje, se konzumacija zmanjša. Prebiranje negativno vpliva na zdravje in produkcijo živali. Odraža se lahko v pretiranem konzumiranju lahko fermentiranih ogljikovih hidratov in premajhni konzumaciji fizikalno učinkovite vlaknine NDF. Zmanjšanje velikosti delcev (sekljanje oziroma rezanje krme) poveča vnos NDF in zmanjša prebiranje. Zrezana krma poveča volumen vampa (vamp se razširi) in razvoj mišične stene vampa, zmanjša se prebiranje krmnega obroka.

Razvoj vampa

Velikost delcev voluminozne krme vpliva na okolje v vampu, nastajanje hlapnih maščobnih kislin in na strukturo ter funkcijo papil. Konzumacija voluminozne krme spodbuja razvoj mišice vampa in stimulira ruminacijo/prežvekovanje in pretok sline v vamp. Dodajanje voluminozne krme k starterju poveča njegovo konzumacijo, odraža se v težjih teletih, boljšem izkoristku krme in večji konzumaciji. Voluminozna krma je vir vlaknin. Stimulira razvoj vampa, poveča se njegov volumen, kar vpliva na telesno težo, konzumacijo suhe snovi, prebavljivost, večjo proizvodno sposobnost in dobro počutje živali. Velikost delcev voluminozne krme lahko igra pomembno vlogo pri prebavljivosti hranil (pri zrezani voluminozni krmi je večja prebavljivost SB, SS, ADF in NDF; s tem je izkoristek starterja večji).

Dodajanje voluminozne krme v TMR ni dobro samo za živali, ampak tudi za rejca, saj z ekonomskega vidika prinaša veliko koristi. Ker se živali hitro navadijo na popolno krmno mešanico, jih lahko prej odstavimo, prej dosegajo višjo telesno maso, s čimer skrajšamo število krmnih dni, hkrati pa imajo živali večje proizvodne sposobnosti.

Popolna krmna mešanica za teleta Popolno krmno mešanico teletom ponudimo že od prvega tedna naprej. Voluminozna krma mora biti čista in narezana na optimalno dolžino. Najbolje je, če za voluminozno krmo izberemo slabo seno ali slamo in ga vmešamo v starter. Do odstavitve naj voluminozna krma predstavlja manj kot 10% starterja, po odstavitvi pa njen delež v obroku povečamo. Še nekaj tednov po odstavitvi krmimo starter in postopoma preidemo na drug obrok, da živalim ne povzročimo preveč stresa naenkrat. Do štirih mesecev ni priporočljivo vključevati fermentirane krme/silaže v obrok telet. Ustrezna prehrana telet je pomembna s prehranskega, zdravstvenega in ekonomskega vidika. S prehranskega vidika je pomembno, da teleta pokrijejo vse svoje potrebe, da jim je omogočen razvoj predželodcev in da se lahko normalno razvijajo. Le takšna teleta so zdrava, kar pomeni, da imamo z njimi manjše stroške, dosegajo večjo proizvodnjo in hitreje postanejo prežvekovalci. Vse to pa so pogoji za doseganje dobrih rezultatov in dobre ekonomike reje.

Close Menu