Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.06.2018 do 31.07.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

 • JATA EMONA
 • LEK VETERINA
 • PANVITA 
 • TECNOZOO
 • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

 • Kako kislo bo mleko...

  Društvo Glas dežele, v sodelovanju z gorenjskimi kmeti, vabimo na okroglo mizo »Kako kislo bo mleko ob zaključku naslednje kmetijske politike,«...
 • Občni zbor GPZ 2018

  Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan,...
 • Tradicionalni 10. strokovni dnevi GPZ

  Vljudno ste vabljeni, da se udeležite strokovnih dnevo GPZ, in sicer:- v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 10. uri v Domžalah – gostilna pr'Mngan - v torek...
 • Nagradna igra Actiprot

  No, nekaj točnih odgovorov smo prejeli na e-naslov: nagrada.zoo@gmail.com. Ni več veliko časa, tako da ne pozabite, da je zadnji dan jutri ob 12. uri.
 • Sejem v komendi -jesen 2017

  GPZ, z.o.o. vas vabi, jih obiščete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh od 6. do 8. oktobra 2017. Razstavni prosto je v šotoru 7 (pri tribunah), takoj...
Home » Sladoliq in propilen glikol pred in po telitvi

Sladoliq in propilen glikol pred in po telitvi

Dobre krave molznice z visoko mlečnostjo zahtevajo prehransko uravnotežen krmni obrok, ki je prilagojen njihovim potrebam po energiji in tudi po ostalih hranljivih snoveh. Pomembno je, da čim bolj zadostimo zahtevam krav v posameznih obdobjih prireje mleka in reprodukcije (osnovne zahteve, kot so vzdrževanje, prireja mleka in zahteve med brejostjo). Potrebe po energiji v različnih obdobjih nihajo, tako da se krmni obrok nenehno spreminja in prilagaja. S prehrano molznic pa vplivamo še na mlečnost in sestavo mleka (mlečno maščobo, mlečne beljakovine, laktozo ipd.). Poleg tega pa moramo upoštevati tudi zdravstveno stanje živali, plodnost in dolgoživost.


Odvisno od kakovosti krme
V različnih vrstah krme, različne kakovosti, so hranljive snovi v različnih koncentracijah. Na podlagi analiz vzorcev krme lahko različne krmne komponente smiselno združimo v krmni obrok. Pri tem pa moramo upoštevati, koliko krme lahko molznice dejansko zaužijejo. Hranljive snovi v voluminozni krmi niso v zadostnih količinah, niti niso v želenih razmerjih, tako da moramo pri visoki mlečnosti uporabiti izbrane kakovostne krmne komponente in izbrane mineralno-vitaminske dodatke.
V zadnjih desetletjih smo z intenzivno selekcijo dosegli, da se je mlečnost krav zelo povečala.
Sočasno s tem pa se je povečevala tudi pogostnost obolenj, ki zmanjšujejo gospodarnost in učinkovitosti prireje mleka. Molznice najpogosteje obolijo v obdobju neposredno pred in v nekaj tednih po telitvi, zato ta obolenja imenujemo tudi obporodna produkcijska obolenja. Najpogosteje živali v tem obdobju prizadenejo poporodna mrzlica, mastitis, dislokacija siriščnika, metritis in ketoza. Molznice, ki obolijo za enim od ob porodnih produkcijskih obolenj, pogosteje prizadenejo patogeni mikroorganizmi in imajo pogosteje težave s plodnostjo in nogami, zaradi česar jih moramo velikokrat prehitro hitro izločiti iz črede. Tudi njihova mlečnost je pogosto manjša, zaradi česar se gospodarnost prireje mleka močno zmanjša. Da do pojava ketoz in drugih bolezni ne bi prišlo, moramo za to poskrbeti vsaj teden pred telitvijo in dva do tri tedne po telitvi.
Zelo dober način za zadovoljevanje potreb visoko produktivnih molznic pred in takoj po telitvi je priprava tekoče zmesi Sladoliqa (melase), propilen glikola in vode.


Sladoliq
Osnova Sladoliqa sta melasa in nebeljakovinski dušik. Sladoliq blagodejno vpliva na fermentacijo, izboljšuje razmere za fermentacijo in tudi na oskrbo z beljakovinami v vampu. Mikroorganizmi izkoriščajo sladkorje, ki so v melasi, melasa povečuje ješčnost, s čimer se povišuje tudi njihova proizvodna sposobnost. Na začetku laktacije potrebujejo krave veliko energije in če je ne dobijo iz krme, jo pridobijo iz telesnih rezerv. Krave v prvih stotih dneh laktacije proizvedejo približno šestdeset odstotkov celotne količine mleka v laktacijskem obdobju, zato je treba v tem času nameniti veliko pozornost sestavi krmnega obroka. Pomembno je, da uravnotežimo energetsko bilanco z zadostnim vnosom krme. Procese, ki potekajo v vampu, izboljšuje betain (naravna sestavina Sladoliqa), ki vpliva na tvorbo beljakovin in vitamina.


Propilen glikol
Propilen glikol se lahko absorbira neposredno iz vampa ali pa v njem nastane propionska kislina. V jetrih se pretvori v glukozo, iz propilen glikola ali pa tudi iz propionske kisline. Ima veliko energetsko vrednost, in sicer kar 16,8 MJ NEL. Priporoča se, da ga dodajamo pred telitvijo v količini 150 g na žival na dan, po telitvi pa 250 g na žival na dan, predvsem takrat, ko se pojavi sum na ketozo.
Glavne prednosti uporabe zmesi:
-    povečuje mlečnost in vsebnost maščob in beljakovin v mleku,
-    zmanjšuje zdravstvene težave,
-    zmes je tekoča tudi pri nizkih temperaturah, in je
-    cenovno ugodna.


Način krmljenja
Zmes lahko dodajamo v vseh tipih hlevov, saj jo lahko dajemo tudi neposredno z zalivalko. Vendar je lahko ta način predvsem v prostih rejah zamuden, prav tako pa je težko doseči, da ga pojedo samo tiste krave, ki jim je dejansko namenjen. Zato se veliko rejcev v sodobnih hlevih odloča za uporabo zmesi, ki jih molznicam dodajajo z aplikatorji na krmilnih avtomatih oziroma v robotih. Na ta način si zelo olajšajo delo, saj molznic ni treba »zalivati«. Te torej same zaužijejo propilen glikol in Sladoliq, saj slednji izboljša ješčnost propilen glikola in tako so molznice primerno oskrbovane v poporodnem obdobju, ko morajo s čim nižjimi stroški in s čim manj dela za rejca zaužiti najkakovostnejše krmne komponente.
S krmljenjem zmesi Sladoliqa, propilen glikola in vode lahko relativno enostavno in cenovno ugodno zadovoljimo energetske potrebe krav pred telitvijo in na začetku laktacije, s čimer poskrbimo za visoko proizvodnjo v čredi, manj zdravstvenih težav in nizke stroške.