Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.06.2018 do 31.07.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

 • JATA EMONA
 • LEK VETERINA
 • PANVITA 
 • TECNOZOO
 • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

 • Kako kislo bo mleko...

  Društvo Glas dežele, v sodelovanju z gorenjskimi kmeti, vabimo na okroglo mizo »Kako kislo bo mleko ob zaključku naslednje kmetijske politike,«...
 • Občni zbor GPZ 2018

  Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan,...
 • Tradicionalni 10. strokovni dnevi GPZ

  Vljudno ste vabljeni, da se udeležite strokovnih dnevo GPZ, in sicer:- v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 10. uri v Domžalah – gostilna pr'Mngan - v torek...
 • Nagradna igra Actiprot

  No, nekaj točnih odgovorov smo prejeli na e-naslov: nagrada.zoo@gmail.com. Ni več veliko časa, tako da ne pozabite, da je zadnji dan jutri ob 12. uri.
 • Sejem v komendi -jesen 2017

  GPZ, z.o.o. vas vabi, jih obiščete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh od 6. do 8. oktobra 2017. Razstavni prosto je v šotoru 7 (pri tribunah), takoj...
Home » PRO

PRO

Rejski program črno-bele pasme 2011

Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma govedi. Gospodarna prireja mleka zahteva delovno intenzivno rejo, istočasno pa tudi genotip živali z veliko zmogljivostjo prireje. Prireja mleka je v zadnjem obdobju v Sloveniji v primerjavi s prirejo mesa v dohodkovnem smislu v prednostnem položaju, kar vpliva tako na usmeritve rejcev kot posredno tudi na učinkovitost selekcijskega dela.

Črnobela pasma govedi izhaja iz Nizozemske in severozahodne Nemčije (Frizija) in se je hitro razširila po sosednjih pokrajinah. Leta 1873 so na Nizozemskem ustanovili prvo rodovniško društvo, in je bilo prvo organizirano društvo vseh pasem govedi (NRS). Leta 1879 pa so ustanovili še frizijsko rodovniško društvo (FRS). Do prve svetovne vojne so bili tip, konformacija in velikost črnobelega goveda v Evropi konstantni, po vojni pa je bil v Evropi zaželen manjši in lažji tip krav, predvsem zaradi pomanjkanja krme. Zaradi povečevanja stroškov reje in neugodnim razmerjem med ceno mleka in koncentratov je v šestdesetih letih ponovno prišlo do uveljavitve krav večjega okvirja z večjo zmogljivostjo prireje. Več o programu

Rejski program za lisasto pasmo

Rejski program za lisasto pasmo govedi predstavlja osnovo za izvajanje posameznih strokovnih nalog v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje v Sloveniji. Izvajalci posameznih nalog in rejci morajo dosledno spoštovati vsebino programa da bodo dosegli zastavljen rejski cilj.

Lisasta pasma govedi v Sloveniji izhaja iz populacije švicarskega simentalskega goveda, ki je nastalo v dolinah Simme in Saane (zahodna Švica). Razvoj industrije in tehnike ter pojav kupne moči proletariata v drugi polovici 19. st. so botrovali širjenju simentalske pasme iz Švice v številne takratne srednje in vzhodno evropske države. Simentalska pasma je namreč bila primerna za delo, predvsem pa za intenzivnejšo prirejo mleka in mesa.

V drugi polovici 19. st. so pričeli z nakupom simentalske pasme tudi v Slovenijo. V osrednjo Slovenijo so uvažali lisaste živali predvsem iz Švice, v Pomurje pa se je začela ta pasma širiti iz Madžarske, kjer je nastala s križanjem avtohtonega panonskega goveda s švicarskimi lisastimi biki. Pasma se je koncem 19. st. ustalila v osrednji Sloveniji, v Pomurju ter v Slovenskih goricah. Takrat so zaceli rejci ustanavljati tudi mlekarske zadruge, zaceli so zbirati mleko v mlekarnah, kjer so organizirali tudi njegovo predelavo. Več o programu

Rejski program za cikasto govedo

Cikasto govedo je edina slovenska avtohtona pasma govedi. V zadnjih desetletjih se je razvoj po vsem svetu osredotočil na rejo maloštevilnih, visoko produktivnih pasem, pogosto brez upoštevanja njihovih naravnih sposobnosti za preživetje, razmnoževanje in rejo, prilagojeno krajevnim razmeram. Posledica te selekcije je bilo zmanjšanje rabe lokalno prilagojenih (avtohtonih) pasem. V strahu pred nepovratnim mehanizmom izginevanja pasem, ki istočasno vključuje izgubljanje genske variabilnosti znotraj posameznih vrst domačih živali, so v 80-ih letih 20. stoletja posamezna mednarodna združenja in pasemske organizacije pričele z ustanavljanjem različnih oblik ohranjanja dragocenih genskih virov. V globalnem smislu pomeni raba večjega števila pasem domačih živali zanesljivejši način ohranjanja genetske baze domačih živali za prihodnost in je ključni element globalne strategije za upravljanje z živalskimi genskimi viri. Vsa ta spoznanja so pripomogla, da avtohtone pasme danes ponovno pridobivajo na pomenu. Tudi cikasto govedo je ena izmed teh pasem in predvsem zavednim in trmastim slovenskim rejcem, ki so odklanjali moderne biotehnološke metode razmnoževanja, gre zahvala za njegovo ohranitev. Na odmaknjenih in hribovitih območjih, se je s pomočjo naravnega pripusta ohranil tip, ki predstavlja osnovo za ohranjanje pasme. Te črede imenujemo izvorne reje cikaste pasme in njihovim rejcem gre posebna zahvala za njeno ohranjanje. Več o programu