Prireja mleka v letu 2017

Mlečna kriza zadnji dve leti, ki je proti svojemu koncu povzročila tudi precejšen upad prireje mleka, očitno letos izgublja svoj vpliv. Sicer dokaj zmerna rast cen, je močno vplivala na količine namolženega mleka, ki letos strmo naraščajo. Kmetje, ki so se na ukinitev kvot dobro pripravili in so bili zaradi krize (in ukrepov, ki so jo spremljali) prisiljeni svojo prirejo omejiti, so sedaj svoje zmogljivosti več kot očitno sprostili. Na ravni EU ja tako prireja v mesecih od marca do junija, presegla vse dosedaj dosežene ravni in postavila  nove rekorde v primerjavi z enakim obdobjem v preteklih letih. Samo v juniju je bilo namolženih za 214.000 ton več mleka kot v lanskem juniju. Največ so prirejo povečali v Bolgariji, na Irskem, v Romuniji, na Poljskem in celo v Italiji. Povečana prireja mleka v Italiji ima neposreden vpliv tudi na prodajo slovenskega mleka, saj ga kar tretjina roma na njihovo tržišče. Zelo verjetno je, da je rast cen počasnejša tudi zaradi tega vzroka. Rast prireje se bo zelo verjetno nadaljevala in to navkljub zelo neugodnim vremenskim razmeram, ki so marsikje močno osiromašile letošnje pridelke krme.

Slika: Povrečno koliko litrov mleka so odkupili leta 2016 na pridelovalcs v EU-28

 

 

Close Menu