Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.02.2018 do 31.03.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

  • JATA EMONA
  • LEK VETERINA
  • PANVITA 
  • TECNOZOO
  • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

Home » Odkupne cene govejega mesa Slovenija junij 2017

Odkupne cene govejega mesa Slovenija junij 2017

Povzemamo poročilo TIS, o odkupnih cenah govejega mesa v slovenskih klavnicah, hkrati pa objavljamo primerjavo s cenami na trgu v EU. Reprezentativni trg so klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1.000 glav govedi, starejših od 12 mesecev, in pa fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1.500 glav govedi, starejših od 12 mesecev  
Količina zakola in cena sta izražena na hladno maso. V ceno so všteti tudi povprečni transportni stroški, ki so 6,02 EUR/100 kg hladne mase.

Tabela 1: Tedensko poročilo klavnic za 27. teden (3.7. – 9.7.2017), povzet je samo del, ki zajema celotno število živali prevzetih v klavnice, skupna maso in povprečna odkupna cena za kilogram mesa

Kakovostni tržni razred

 

Kategorija

 

A

B

D

E

 

št. trupov

357

35

101

180

2

SKUPAJ

masa (kg)

131.386 kg

13.996 kg

352 kg

28.959 kg

52.502 kg

 

EUR/100 kg

330,12

333,76

318,02

229,63

323,63