Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.02.2018 do 31.03.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

 • JATA EMONA
 • LEK VETERINA
 • PANVITA 
 • TECNOZOO
 • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

 • Kako kislo bo mleko...

  Društvo Glas dežele, v sodelovanju z gorenjskimi kmeti, vabimo na okroglo mizo »Kako kislo bo mleko ob zaključku naslednje kmetijske politike,«...
 • Občni zbor GPZ 2018

  Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan,...
 • Tradicionalni 10. strokovni dnevi GPZ

  Vljudno ste vabljeni, da se udeležite strokovnih dnevo GPZ, in sicer:- v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 10. uri v Domžalah – gostilna pr'Mngan - v torek...
 • Nagradna igra Actiprot

  No, nekaj točnih odgovorov smo prejeli na e-naslov: nagrada.zoo@gmail.com. Ni več veliko časa, tako da ne pozabite, da je zadnji dan jutri ob 12. uri.
 • Sejem v komendi -jesen 2017

  GPZ, z.o.o. vas vabi, jih obiščete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh od 6. do 8. oktobra 2017. Razstavni prosto je v šotoru 7 (pri tribunah), takoj...
Home » Odkupne cene blizu rekordnih vrednosti

Odkupne cene blizu rekordnih vrednosti

Kljub relativno stabilnemu povpraševanju po mleku in mlečnih izdelkih na evropskih trgih se cene svežega mleka vztrajno dvigujejo. Razlog za rast cen je predvsem na strani ponudbe.

Primarni vzrok je zagotovo močno zmanjšana prireja mleka, ki se je v prvih 5 mesecih letošnjega leta zmanjšala kar za 2% napram istemu obdobju lani. poglavitne razloge za to lahko iščemo v neugodnih klimatskih razmerah in v  visokih cenah surovin, ki se uporabljajo za prehrano govedi

Drugi tudi zelo tehten razlog pa je povečan izvoz mlečnih izdelkov. Zelo ugodne cene na tujih trgih so močno spodbudile izvoz predvsem sirov in mlečnega prahu. Številke so impozantne:

Izvoz sirov iz EU-27 je letos dosegel celo več kot 10% rast ( v Rusijo +11%, v zda +7%)

Izvoz kondenziranega in UHT mleka pa je narastel kar za 31%

Tako je že običajna  sezonsko nizka ponudba mleka še manjša, potrebe po mleku vse večje in cene mleka na prostem trgu se približujejo rekordnim iz leta 2008.

Vse navedeno seveda vpliva tudi na odkupne cene v Sloveniji, kjer pa se je pojavil še nov faktor povpraševanja iz sosednje Hrvaške. Odkupovalci na dvig cen reagirajo različno, odvisno od sklenjenih pogodb s kupci. Pri GPZ že tretji mesec zapovrstjo dvigujemo odkupno ceno mleka, in bo v mesecu avgustu že presegla 0,37€ za liter.