Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.06.2018 do 31.07.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

 • JATA EMONA
 • LEK VETERINA
 • PANVITA 
 • TECNOZOO
 • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

 • Kako kislo bo mleko...

  Društvo Glas dežele, v sodelovanju z gorenjskimi kmeti, vabimo na okroglo mizo »Kako kislo bo mleko ob zaključku naslednje kmetijske politike,«...
 • Občni zbor GPZ 2018

  Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan,...
 • Tradicionalni 10. strokovni dnevi GPZ

  Vljudno ste vabljeni, da se udeležite strokovnih dnevo GPZ, in sicer:- v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 10. uri v Domžalah – gostilna pr'Mngan - v torek...
 • Nagradna igra Actiprot

  No, nekaj točnih odgovorov smo prejeli na e-naslov: nagrada.zoo@gmail.com. Ni več veliko časa, tako da ne pozabite, da je zadnji dan jutri ob 12. uri.
 • Sejem v komendi -jesen 2017

  GPZ, z.o.o. vas vabi, jih obiščete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh od 6. do 8. oktobra 2017. Razstavni prosto je v šotoru 7 (pri tribunah), takoj...
Home » Odkup mleka v sezoni 2015/2016

Odkup mleka v sezoni 2015/2016

Novo leto 2015 nam je takoj postreglo z grenko pilulo.  Obilica mleka na trgu je povzročila veliko nestabilnost cen. Skorajda bi lahko rekli, da na ceno mleka deluje Sizifova logika. Komajda vsakih nekaj let prileze do višin, sprejemljivih za proizvajalca, pa se zopet odkotali navzdol v dolino, kjer je treba začeti vse znova. Če sklepamo po tem, smo se lani spomladi dotaknili vrha, zdaj pa obupno zadržujmo skalo, da ne bi z vso silo zgrmela v dolino. Padec odkupnih cen mleka, ki ga občutimo ta čas, je na žalost kar svetovni trend, ki se je pojavil po obdobju relativno visokih cen, ko je bilo povpraševanje tako visoko, da so cene rasle kljub temu, da je močno rasla tudi svetovna proizvodnja. Najenostavneje bi bilo za to okriviti ukrajinsko krizo, oziroma ruski embargo, vendar problem ni tako enoznačen. Poenostavljeno rečeno, če bi se omejili le na vpliv ruske blokade, potem bi po tržni logiki morale pasti cene v EU in drugih državah, vpletenih v embargo, na ostalih trgih, pa bi se morale cene zaradi dodatnega povpraševanja, ki se je tja preselilo iz Rusije, dvigniti.

Nova Zelandija, Rusija, Kitajska, …
Dejansko pa so cene najbolj padle tam, kjer bi bilo pričakovati celo morebiten dvig: Nova Zelandija. Tukaj vsekakor velja poudariti naslednje: na videz drobcena Nova Zelandija, tam daleč na nasprotni strani zemeljske oble, ima v skupni svetovni trgovini z mlečnimi izdelki (sir, maslo in mlečni prah) skupaj z Avstralijo kar 40-odstotni tržni delež, to je za odstotek več, kot EU in ZDA skupaj. To dejstvo pojasnjuje, zakaj ima NZ takšen vpliv na svetovni trg in zakaj se tako pogosto oziramo tja dol, da bi videli, kaj nas čaka.

Ugodne vremenske razmere povsod po v svetu so v letu 2014 omogočile visok pridelek krmnih rastlin in obilje krme, ki je prvi pogoj za visoko prirejo mleka. Če k temu dodamo še zelo ugodne odkupne cene mleka, so vzroki za rast prireje več kot očitni. Rast prireje v prvih osmih mesecih je res fascinantna: Nova Zelandija 16-odstotna, EU 27 5,7-odstotna, Avstralija 4,2-odstotna, ZDA 2,4-odstotna. Visokemu povpraševanju navkljub, je v drugi tretjini leta prišlo do zasičenja trga in kasneje celo do padca povpraševanja. Tega so povzročile tako informacije o domnevno polnih skladiščih mlečnega prahu na Kitajskem, ki naj bi zato v drugi polovici leta močno zmanjšala uvoz, negotovosti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (obe regiji sta močni uvoznici), kakor tudi že prej omenjeni ruski embargo. Ravno slednji pa bo, kot kaže, imel najbolj dolgoročni učinek, saj bo v kombinaciji z drugimi dogajanji v Rusiji dejansko zmanjšal svetovno povpraševanje. Ruski trg na kratek rok ne more nadomestiti izpada surovin, ki jih je uvažal iz držav, ki so pod embargom, saj jih na preostalem trgu enostavno ni dovolj. Države izvoznice ne želijo zapustiti svojih tradicionalnih trgov, samo za to, da bi zadovoljile rusko povpraševanje, ker se zavedajo, da je le začasno. Pomanjkanje mlečnih izdelkov na ruskem trgu povzroča močno cenovno inflacijo, ki je še bolj potencirana zaradi več kot 50-odstotne devalvacije rublja v zadnjih treh mesecih. Potrošnja v Rusiji zaradi tega hitro pada in zagotovo bo potrebno veliko časa, da bo zopet dosegla raven iz časov pred blokado. Hočeš nočeš, se bodo morali Rusi zopet privaditi na stare čase in živeti z visokimi cenami in skromno ponudbo. Na drugi strani visoke cene močno spodbujajo rusko prirejo mleka, ki bo postopno, a dolgoročno močno porasla, tako da bo Rusija zmanjševala svojo odvisnost od uvoza.

Evropa išče in mora najti nove trge
EU predelovalna industrija bo torej še kar nekaj časa prikrajšana za izvoz v Rusijo. Tudi po eventualni ukinitvi embarga ta ne bo več tako intenziven, kot je bil pred njim. Potrebna bodo leta, da bo ponovno dosežen obseg izpred let, zato mora EU čim prej najti nove trge za svoje mlečne proizvode. Popolnoma jasno je, da to ni mogoče čez noč, zato je bil prvi ukrep ta, da se je spremenila struktura predelave močno v korist mlečnega prahu in masla.

Spodbujanju tega je bil tudi namenjen ukrep komisije, ki sofinancira zaloge. Ukrep, ki je bil v prvi fazi mišljen kot kratkoročni (do konca leta 2014), je sedaj podaljšan še za tri mesece in velika verjetnost obstaja, da ga bo komisija še podaljšala. Veliki presežki že močno vplivajo na cene, saj je cena SMP (posnet mlečni prah) izražena v ceni za liter mleka padla že na 0,274 evra, kar pa zagotovo še ni končna cena. Padajoči trend cen opogumlja kupce k špekulacijam, saj vsi pričakujejo še nadaljnje padanje cen in nočejo sklepati dolgoročnih pogodb ampak raje več kratkoročnih pogodb zapovrstjo, saj pričakujejo, da bo vsaka sklenjena po še nižji ceni. Tega se zavedajo tudi prodajalci, zato raje danes sklepajo prodajne pogodbe po nižji ceni, kot da čakajo na primer na naslednji teden. Tako je krog sklenjen in spirala se vrti vedno hitreje. Na takšno pričakovanje so se zelo odločno odzvali v novozelandski Fonterri. Tam so v samo dveh mesecih znižali odkupno ceno mleka iz 0,41 na samo 0,26 evra za kilogram. Na videz neverjetna in nesmiselna poteza ima samo en namen: zaščititi položaj Fonterre pri svojih kupcih in blokirati ponudbe iz Evrope in ZDA.

Trenutno je edina svetla luč to, da svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih narašča in bo tudi dolgoročno še naraščalo. Rast prebivalstva, predvsem pa rast kupne moči na daljnem vzhodu (Kitajska) bodo trajno zagotavljale povpraševanje, ne samo po mleku, ampak po vseh prehrambnih artiklih. Močno povečana prireja mleka je torej le začasno presegla povpraševanje, ki se bo tudi zaradi nizkih cen prej ali slej okrepilo in uravnotežilo s ponudbo. Toda: nemogoče je reči, kdaj se bodo cene zopet povrnile na letošnjo raven. Od mlečne krize leta 2008 je trajalo kar šest let, da so odkupne cene ponovno presegle 0,40 evra. Posebno težavna bo stara dama Evropa, saj tu že nekaj let domača poraba počasi peša. Letošnje zmanjšanje ocenjujejo na dobre tri odstotke in temu pritrjujejo podatki o strukturi proizvodnje mlečnih izdelkov: za 20 odstotkov je v EU zrasla proizvodnja SMP (povečanje zalog), konzumno mleko ostaja na isti ravni (+0,6 odstotka), medtem ko se je proizvodnja fermentiranih izdelkov znižala za 2,4 odstotka. Ker na te proizvode strateške zaloge ne vplivajo, saj se konzumirajo sveži, so direkten pokazatelj stanja na trgu.

Slovenija
Zadnje desetletje nas je naučilo, da Slovenija ni nikakršen izoliran otok, ampak lupinica, ki jo nosi po razburkanem trgu. Trideset odstotkov našega mleka gre v izvoz neposredno, še 42 odstotkov ga porabijo mlekarne v lasti mednarodnih korporacij in le približno 28 odstotkov ga porabijo slovenski predelovalci. Z največjo gotovostjo lahko trdimo, da bo prej zapisan EU trend veljal tudi pri nas. Posamezni odkupovalci bomo seveda med seboj še vedno tekmovali, kdo bo lahko ponudil višje cene, kar je seveda dobro, vendar zmagovalca zaenkrat ne bo. Tudi mlečnopredelovalna industrija v takšnih časih ni zmagovalec, saj potrebuje zdravega in močnega kmeta, ki ji dolgoročno zagotavlja dovolj kakovostne surovine. Takšnega pa ima le, če mu zagotovi vzdržno odkupno ceno.

GPZ svojim rejcem za prvi kvartal naslednjega leta še vedno zagotavlja odkupne cene približno na ravni decembra 2014, vendar nas pravi izzivi čakajo kasneje. Do konca kvotnega leta bodo rejci še pod pritiskom kvot in bodo prisiljeni svojo proizvodnjo zadrževati na nižjem nivoju od svojih dejanskih zmogljivosti. Kasneje te ovire ne bo več.
Velja nekoliko počakati in upati, da bo močni in agilni bik čim prej pregnal ruskega medveda.
Vsemu povedanemu navkljub, vabimo napredne rejce, da se nam pridružijo, saj v GPZ zagotavljamo zdaj in v bodoče, konkurečne odkupne cene in varno poslovanje.
Široko razvejana mreža kupcev s katerimi smo spletli dolgoročne poslovne in celo partnerske vezi, nam tudi v težkih trenutkih  zagotavljajo stabilen odkup in relativno ugodne (vzdržne) cene, ob okrevanju trga pa takošnjo reakcijo in sprotne popravke cen.