Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.06.2018 do 31.07.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

 • JATA EMONA
 • LEK VETERINA
 • PANVITA 
 • TECNOZOO
 • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

 • Kako kislo bo mleko...

  Društvo Glas dežele, v sodelovanju z gorenjskimi kmeti, vabimo na okroglo mizo »Kako kislo bo mleko ob zaključku naslednje kmetijske politike,«...
 • Občni zbor GPZ 2018

  Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan,...
 • Tradicionalni 10. strokovni dnevi GPZ

  Vljudno ste vabljeni, da se udeležite strokovnih dnevo GPZ, in sicer:- v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 10. uri v Domžalah – gostilna pr'Mngan - v torek...
 • Nagradna igra Actiprot

  No, nekaj točnih odgovorov smo prejeli na e-naslov: nagrada.zoo@gmail.com. Ni več veliko časa, tako da ne pozabite, da je zadnji dan jutri ob 12. uri.
 • Sejem v komendi -jesen 2017

  GPZ, z.o.o. vas vabi, jih obiščete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh od 6. do 8. oktobra 2017. Razstavni prosto je v šotoru 7 (pri tribunah), takoj...
Home » Občni zbor GPZ 2018

Občni zbor GPZ 2018

Govedorejsko poslovno združenje vabi vse člane na 14. občni zbor  GPZ z.o.o.,ki bo v četrtek, 8.3.2018 ob 9,30 uri, na kmetiji Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec. Zemljevid

Predlog dnevnega reda:

1.    Otvoritev občnega zbora
2.    Izvolitev delovnih organov občnega zbora (predsedstvo, zapisnikar, overovatelja, verifikacijska komisija)
3.    Pregled zapisnika 13. občnega zbora GPZ z.o.o.
4.    Poročilo Upravnega odbora za leto 2017
5.    Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017
6.    Poslovno in finančno poročilo za leto 2017
7.    Načrt dela za leto 2018
8.    Dokapitalizacija zadruge
9.    Poročilo verifikacijske komisije
10.    Razprava in sprejem sklepov
11.    Predlogi, sugestije in mnenja članov
12.    Razno-aktualna problematika

V skladu z Zakonom o zadrugah je občni zbor sklepčen ne glede na število prisotnih članov eno uro po sklicu občnega zbora.
Gradivo za občni zbor je članom GPZ z.o.o. na vpogled od 1.3.2018 dalje na sedežu zadruge.

Vabljeni:
Člani GPZ z.o.o.

Upravni odbor GPZ z.o.o.                                                                    
Predsednik Upravnega odbora                                           
Marko Dolinar   l.r.