Akcijska Ponudba!

AKCIJSKA PONUDBA za krmila v Biltenu
OD 01.02.2018 do 31.03.2018

POPUSTI 9 % DO 10 %

  • JATA EMONA
  • LEK VETERINA
  • PANVITA 
  • TECNOZOO
  • TMK ČRNCI

Bilten                     Prodajni pogoji

Poslovni partnerji Centra bikovega semena imajo tradicijo, so zanesljivi, svetovno priznani, s ponudbo najboljših bikov za mlečno in mesno prirejo.

Home » Kazalo november 2014

Kazalo november 2014

Uvodnik: Inventura pred koncem leta
2. Spletna stran o prehrani in gibanju otrok
    Prva evropska konferenca »pravičnega mleka«
3. Globalizacija v kmetijstvu in logistiki
4. Vrhunska ponudba semena
5. Kazein v mleku pri lisasti pasmi
    Krmljenje presušenih krav
6. Zmrziščna točka mleka
8. Vpliv prehrane na zdravje mlečne žleze
9. Nemška državna razstava lisaste pasme
10. Od odkupovalca živine do vrhunskega rejca molznic
12. Rastlinjaki
     Gnojenje travnikov
13. Pasovna obdelava v sodobne kmetovanju
14. Bruselj v očeh mladih agrarnih novinarjev
15. Kulinarika: Zelje in koline na pragu zime
16. Reportaža: »Fieracavalli« Verona 2014
      Umirjene jesenske zasaditve za pomlad
17. Gozdarstvo: Nega gozdnega mladja
18. Delo z mapami in datotekami
19. Odkupne cena mleka Evropa in Slovenija
20. Reportaža: Kmetija Petra Berleca, Podhruška pri Kamniku


Cena tiskanega izvoda je 4,34 € z DDV, cena pdf izvoda 3,62 € z DDV