Doganjanje na trgu z mlekom – julij 2018

Gibanje odkupne cene mleka je tudi letos pokazalo svojo nepredvidljivost. Sezonske zakonitosti sicer veljajo, v kolikor se zadeve ne odvijejo drugače. Rast prodajnih cen surovega mleka na spot trgih v drugem kvartalu tega leta je nakazovala, da je v tretjem kvartalu pričakovati cene vsaj na nivoju lanskega leta, če ne višje. Prodaja mlečnih izdelkov v izvozu je bila spodbudna, domača potrošnja stabilna, le EU rast prireje mleka v prvi polovici leta je bila mogoče nekoliko previsoka in od lanskoletne v istem obdobju višja za +1,9%. Napovedi o sezonskem poletnem padcu prireje in ponudbe mleka na trgu se še niso uresničile, zato je predvidena rast prodajnih cen v juliju izostala in s tem presenetila vse deležnike na trgu. Konec junija, ko bi spot cena na italijanskem trgu morala preseči 40 centov, se je smer gibanja cen na presenečenje vseh obrnila navzdol in tako vztrajala cel mesec julij. Izgubljenega meseca rasti zagotovo ne bomo mogli nadoknaditi, zato je sanj o lanskoletnem nivoju odkupnih cen v trenutku konec. Nekatere države EU so sicer uspele omejiti prirejo mleka  (Francija, Irska, Nizozemska), vendar pa so druge prirejo močno povečale (Italija, Nemčija in Španija).

Precejšnja rast povpraševanja v EU (+0,8%) in še posebej v izvozu (+4%), nam vseeno vlivajo nekaj upanja, da se bo v zadnjih 5 mesecih položaj spremenil rejcem v prid in da se bo trend cen znova obrnil navzgor

Naslovna fotografija: pexels.com

Close Menu