Analiza dogajanja pri ceni mleka

Prireja mleka pri največjih proizvajalkah mleka je v prvem polletju 2012 narasla za  približno 9 milijonov ton v primerjavi z enakim obdobjem lani. Istočasno je naraslo tudi povpraševanje, vendar v veliko manjši meri. Presežek ponudbe je v spomladanskih mesecih povzročil takojšen in zelo strm padec cen mleka, ki so v samo nekaj mesecih dosegle nivo iz leta 2010. Na srečo je sledilo presenečenje tudi za dobro informirane analitike. V začetku poletja so daljnovzhodne države močno povečale povpraševanje, kar se je v Evropi odrazilo v povečanem izvozu in močno zmanjšanem  pritisku ponudbe na domače trge. Ker se je ta proces nadaljeval skozi celo poletje, je odlično kompenziral padec domačega povpraševanja, trgi pa so odreagirali s postopnim višanjem cen. Za nameček je sledilo še eno nepričakovano dejstvo: jesenski dvig prireje mleka je bil manjši od običajnega. S tem sta se ponudba in povpraševanje nekako uskladila in sledila je postopna rast cen, ki naj bi se ustalila na nivoju približno 0,31 evra za liter mleka franko kmetija. Večjih premikov ni pričakovati, ker še ni popolnoma jasno, ali so te tržne spremembe strukturne narave ali samo začasne. Analitiki ocenjujejo, da naj bi ta raven cen držala vsaj do pomladi 2013. Trenutno pa so odkupne cene v evropskih državah med 0,285 evra in 0,32 evra za liter, odvisno pač od hitrosti prilagajanja.

Close Menu