Letos zelo dobra letina žit

Pridelava žit v EU-27 naj bi, po napovedih Evropske komisije, bila precej višja kot lani in tudi nad povprečjem zadnjih petih let. Letošnje kmetijsko leto je doslej zaznamovala nenavadno dolgotrajna zima v zahodni in srednji Evropi ter močno deževje maja in junija.  Vendar pa je takšno vreme bilo ugodno za nekatera druga območja, kot je Iberski polotok, kjer pričakujejo odlično letino. Napoved, ki jih je objavila Evropska komisija, je narejena na podlagi analiz, ki jih uporabljajo v sekciji Skupno raziskovalno središče (JRC), kjer uporabljajo izboljšani System2 za napovedovanje pridelka.

 

Napoved ima oceno donosnosti za glavne poljščine na celotnem območju Evropske unije, in opredeljuje področja, ki jih stresne razmere najbolj prizadele. Tako naj bi bil pridelek žit (pšenica, ječmen, koruza, druga žita) je 5,2 tone na hektar v EU, kar je 5 % več kot lani in 1,3 odstotka več kot leta 2012.

Za posamezne poljščine po vsej EU-27 v primerjavi z lanskim letom (posodobljen z najnovejšimi podatki), zadnje napovedi donosa kažejo naslednje trende:

Žita:

–         navadna pšenica: 5,5 t / ha (2,1%),

–         trda pšenica: 3,3 t / ha (6,4%)

–         ječmen: 4,7 t / ha (6,3%)

–         koruza za zrnje: 7,1 t / ha (16,3%)

Oljnice, krompir in sladkorna pesa:

–         seme oljne repice: 3,0 t / ha (-4.1%)

–         sončnica: 1,9 t / ha (14,0%)

–         krompirja: 30,1 t / ha (1%)

–         sladkorna pesa: 65,65 t / ha (0,2%)

 

Za navadna pšenica naj bi bil pridelek višji kot lani, le za Francijo, kot največjo pridelovalko, so predvideni nižji donosi kot lani, medtem ko so predvideni višji prideli v Španiji, Romuniji, Bolgariji in na Madžarskem.

 

Ječmena bo na ravni EU manj kot lani, vendar so spet izjemno dobri obeti za Španijo, Romunijo in Bolgarijo. Španija, ki pridela četrtino jarega ječmena napovedujejo kar 40 % višji pridelek, kot je povprečje zadnjih petih let.

 

Tudi koruze za zrnje naj bi pridelali več, vendar ne smemo spregledati, da je ta napoved dana v relativno zgodni rastni fazi koruze (do začetka žetve je še skoraj dva meseca). Mokre rastne razmere so naredile veliko zamudo tako pri setvi, kot v rasti, posebej v v dveh vinorodnih območjih; Aquitaine (Francija) in Lombardija (Italija).

Close Menu